Anmälan Gemenskapsvecka

Se noga till att Du får en bekräftelse på din anmälan!

Tänk efter vilken vecka som egentligen passar er bäst!
Furuboda är mer individanpassat och betydligt lugnare.

Gemenskapsveckan på Bjärka-Säby 4 - 9 juli (v.27)
Gemenskapsveckan på Furuboda 18 - 23 juli (v.29)

OBS! Fyll i alla detaljer noga! Då går allt bättre.
Se noga till att Du får en bekräftelse på din anmälan inom några dagar!
Deltagare 1

Deltagare 2

Deltagare 3

Deltagare 4

Deltagare 5Faktureringsadress om annan än ovan


Beskriv funktionsnedsättningen, behov av stöd och assistans, särskild kost, ev. allergier m.m.


Tar med egen assistent


Assistent 1


Assistent 2


Assistent 3


Anhörig


Övrigt