Bidrag

PHV är ingen stiftelse som har möjlighet att dela ut stipendier och stöd. PHV är enbart en insamlingsstiftelse.

Om ni är i behov av olika stöd vill vi rekommendera följan de:

Om ni söker bidrag till om-, ny- eller tillbyggnad finns det möjligheter att kontakta Boverket. Likaså kan man vända sig till SST-Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Önskar du söka bidrag för att åka på läger kan du söka bidrag från olika fonder. Stockholms läns landsting har tagit fram en lista på olika fonder. Om du klickar här kan du ta del av den listan. Kanske finns det någon fond som passar.

Glöm inte att kolla med din hemkommun vilka bidrag och stipendier det finns att söka.