Litteratur

Det finns mycket litteratur att ta del av inom området funktionsnedsättning, bemötande och tillgänglighet. Här nedan får du tips om några av dessa böcker, examensarbeten och annan dokumentation. En del kan du ladda ned direkt till din dator annat får man söka på bibliotek eller köpa.

Senaste nytt från PHV är ett material för barn och ungdomsledare. Beställare har varit PingstUng och finns inom kort på deras hemsida, http://www.pingstung.se men kommer även att finnas här för nedladdning. Är du intresserad av materialet är du även välkommen att höra av dig till phv på: info@phv.pingst.se.

• De välkända materialet "Känner du igen - barn" finns numera även översatt till engelska. Är du intresserad av det materialet är du välkommen att höra av dig till phv på: info@phv.pingst.se.

Så till "bra-att-ha" litteratur vi rekommenderar för en bättre fungerande verksamhet. Mer kommer allt efter hand.

NYTT ATT LÄSA
• Hur gör vi med barn som utmanar? Ja det kan vi lära i denna skrift.

• Kort men väldigt bra information ombarn och vuxna med Adhd Kort-om-ADHD-hos-barn-och-vuxna.pdffinns i detta material.

Riksförbundet Attention ger ut en hel del bra och nyttig literatur och DVD/CD om olika neuropskiatriska funktionsnedsättningar. Kolla vad de har och korta information. Titta
här till exempel.

• En viktig bok handlar om att vara invandrare med funktionsnedsättning i familjen och beskriver hur det kan upplevas att vara både ny i främmande land och ha en funktionsnedsättning. Materialet är framställt av Sveriges Kristna Råd, 2005, och heter Dubbeloutsatthetobokoweb.pdf.

• Från Furuboda tar vi del av deras projekt som handlar om att se samband mellan erfarenheter av ett liv med funktionsnedsättning och tros- och livsåskådningsfrågor i teori och praktik, och har fått namnet
slutrapport-teo-furuboda.pdf.

• På Furuboda KompetensCenter har Ingela Ståhlberg sammanställt och tagit fram ett studiematerial
studiematerial-unga-moten.pdf. Materialet är enkelt att ta till sig och som ledare kan man ha stor nytta och glädje av det. Men framför allt är det lämpat för en studiegrupp med ungdomar med funktiontionsnedsättning, och kanske tillsammans med andra ungdomar.

• Vill man läsa mer om trosfrågorna och ett liv med funktionsnedsättning rekommenderas Arne Friztons bok Att tolka det tvetydiga. Tro, liv och funktionshinder ISBN: 9789155469863 på förlag Acta Universitatis Upsaliensis. kan beställas via bocus.com.

Angående barn och unga med hörselskador och deras situation kan man ta del av
Foraldrarobarn-horselskada.pdf som bland annat ger råd om hur man lättare samtaler med hörselskadad.

I
Murbrackan-horselskada.pdffår vi ett verktyg för att riva hinder och skapa tilgänglighet för hörselskadade. Där finns fakta om hur man skapar bra ljudmiljöer, teleslingor och mycket mer.

• Önskar man få en kortfattad information/kunskap om hur en verksamhet kan underlättas för barn med Damp, Adhd, Asperger och Tourette syndrom kan man med fördel ta del av
Barn-med-Damp-Adhd-Tourette-syndrom-och-Asperger.examensarbete-2005pdf.

Om barns och ungas fritid vill vi rekommendera
Meranbaralitekul.pdf som handlar om att skapa en meningsfull fritid.

mojlighet-att-leva-som-andra-lss.pdf är en lättläst sammanfattning av SOU 2008:77 och är den översyn av lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder, LSS, och personlig assistans som blev klar för något år sedan.

• Wågström, Pauline Missfoster
En självbiografi av en tjej med autism och selektiv mutism.

• Steindal, Kari Aspergers syndrom Att förstå och hjälpa personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism, 2000

• Två föräldradagböcker i bloggform.
Följ dem under en lägre tid för att förstå en handikappförälders vardag:
http://kallesdagbok.blogg.se/
http://www.hejaabbe.com

En kyrka för alla
är ett policydokument för kyrkornas arbete med frågor kring funktionsnedsättning. Dokumentet är utarbetat av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Föreningen Furuboda. Det är ett kortfattat dokument man enkelt kan ta del av och fördjupa sig i. Materialet finns även i en lättläst version.

• Till dokumentet finns även framtaget Samtalfragor_till_En_kyrka_for_alla.pdf.

• Läs även
Nationellt_handlingsprogram_om_bemotande._PDF-fil.pdf|.