PHVs styrelse

PHV ingår i Pingst Församling, med flera diakonalt inriktade verksamheter.

Från 1 oktober är Andreas Ardenfors verksamhetschef.
Anne Collén är också en viktig kontaktperson med mycket kompetens även i funkisfrågor.

Även Pingst Socialt / LP finns med i frågor kring personer med funktionsvariationer, eftersom vi drömmer om att komma igång med grupp- och stödboenden, samt daglig verksamhet i närhet till församlingar.

Det finns också ett PHV-råd som fungerar som bollplank i frågor kring funktionsnedsättningar och PHV:s uppgifter.