Priser och åldersindelning

Följande åldersindelning och priser gäller
för Gemenskapsveckorna 2017


Bjärka-Säby har samma priser i år som förra året, medan vi höjt priset lite för Furuboda.
Vi får en del bidrag från olika håll, så det är möjligt att ansöka om reducerad avgift vid behov.
Vad det kostar att deltaga på en av våra veckor kan du läsa om här