Tillgänglighet

Att vara tillgänglig innehåller många aspekter. Säkert tänker du nu på hur man kommer upp för en trappa med en rullstol eller att kunna tillgodagöra sig en text fast man inte ser. Tillgänglighet är detta men även mycket mer. PHV vill här visa på vad det mer kan vara och presenterar den fysiska, psykiska och kommunikativa tillgängligheten. Till vänster kan du ta del av närmare information i dessa ämnen. Om du saknar något så hör av dig. Vi har mer material och allt har ännu inte kommit på plats på vår hemsida.

skanna0012version2.JPG PHV projektet Mer än en ramp handlar om tillgänglighet. Kyrkan kan få vara en plats för alla.

Önskar man kan man gå en så kallad kyrkvandring. Man går igenom kyrkans tillgänglighet, både lokalerna men även något om just bemötandet som är så viktigt. Med detta som vägledning kan man gå vidare i sitt arbete med tillgänglighet och bemötande.

PHV har skapat ett formulär att använda vid en så kallad kyrkvandring.Från Myndigheten för delaktighet det mycket matnyttigt att hämta.
http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/riktlinjer-for-tillganglighet-riv-hindren/För att läsa pdf-filer behövs gratisprogrammet Adobe Reader.
Klicka här om du vill få del av programmet.