Verktygslådan

Ta del av verktygslådan för din verksamhet

Mitt i vardagen och i verksamheten i våra kyrkor behöver man redskap och material för att kunna göra rätt saker, på ett lättare sätt. Vi vill därför ta hjälp av varandra och lära av vad andra har gjort, skrivit och lärt.

Vi tar regelbundet del av forskning och utveckling på området som gäller funktionsnedsättning, tillgänglighet och bemötande.

PHV har även skapat eget material som ett stöd i verksamheter.

Här finns en del av det samlade materialet utlagt. Välj lämplig rubrik till vänster.länktext